> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Việc cùng khảo sát vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ đã cất "bước đi thành công đầu tiên" trong việc giải quyết vấn đề hoạch định biên giới và cùng khai thác biển giữa Trung Quốc và Việt Nam
 Mới nhất:2016-01-07 17:55:48   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Mới đây, tại Bắc Kinh, trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, Nghiên cứu viên Sở Luật học Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, học giả nổi tiếng về Luật Biển, Giáo sư Lưu Nam Lai cho biết, việc cùng nhau khảo sát vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ là cách làm linh hoạt và thiết thực của Trung Quốc và Việt Nam trong khi kiên trì lập trường của mỗi nước, đã cất "bước đi thành công đầu tiên" trong việc cùng khai thác vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ cũng như giải quyết vấn đề hoạch định biên giới và cùng khai thác biển giữa Trung Quốc và Việt Nam sau này, điều này đã nói lên hai bên cùng dốc sức giữ gìn ổn định của Nam Hải, tìm kiếm hợp tác cùng thắng, phù hợp lợi ích căn bản của hai nước.

Giáo sư Lưu Nam Lai cho biết, việc giải quyết vấn đề tranh chấp về hoạch định vùng biển tương đối khó khăn, nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của hai nước, vì vậy cần áp dụng biện pháp liên quan để làm dịu tình hình, cùng khai thác là biện pháp rất tốt.