"การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งที่ 12" มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเวียดนาม
 การเผยแพร่:2016-01-29 16:06:15   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งที่ 12 สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา ที่ประชุมครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้นำจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ โดยมีการลงมติให้นายเหวียน ฝู จ่อง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ คกก. กลางพรรคเวียดนามติดต่อกันเป็นสมัยที่ 2 และกำหนดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเวียดนามระยะ 5 ปีถัดจากนี้ ผู้ร่วมประชุมระบุว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็น "การเริ่มต้นยุคการปฏิรูปครั้งที่ 2 ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม"

เอกสารจาก "การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งที่ 12" ระบุว่า เป้าหมายหลักประการหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเวียดนามช่วงปี 2016-2020 คือ การสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งสร้างเวียดนามให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมสมัยใหม่ในเบื้องต้นโดยเร็ว

ปีนี้เป็นปีครบรอบ 30 ปีการปฏิรูปและเปิดประเทศของเวียดนาม ถึงแม้จะประสบผลสำเร็จมาแล้วมากมาย แต่ก็ยังคงทำได้ไม่ถึงเป้าหมายอีกหลายประการ ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเองก็ยอมรับอย่างเปิดเผยต่อผลการประเมินที่เป็นจริงนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเวียดนามรายหนึ่งระบุว่า "การประชุมสมัชชาครั้งที่ 12 นี้ได้กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะ 5 ปีข้างหน้าและในระยะกลาง ซึ่งเป็นเป้าหมายและดัชนีที่สามารถดำเนินการได้จริง สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ต้องมีทั้งความสุขุมรอบคอบและต้องพัฒนาพร้อมกันไป"

ทั้งนี้ ผลของการประชุมดังกล่าวยังได้ระบุถึงหน้าที่สำคัญ 6 ประการของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม โดย 2 อันดับแรก ได้แก่ การสร้างพรรค (Party Building) และการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งระบุว่า จะเดินหน้าปรับระบบการเมืองโดยรวมให้ดีและคล่องตัวยิ่งขึ้น ยกประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆ ให้สูงขึ้น รวมทั้งเพิ่มการกวดขันป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น การใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย และการใช้สิทธิเหนือผู้อื่นในคนบางกลุ่ม

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น