เมียนมาร์ถ่ายโอนอำนาจ NLD
 การเผยแพร่:2016-02-01 15:43:55   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ สภาผู้แทนราษฏรและสภาชนชาติเมียนมาร์ชุดใหม่จะจัดการประชุมครั้งแรก รัฐสภาที่นำโดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (เอ็นแอลดี) ของนางออง ซาน ซูจี จะเริ่มต้นกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดี การถ่ายโอนอำนาจรัฐ และกิจการทางการเมืองที่สำคัญอื่นๆ

การประชุมรัฐสภาเมียนมาร์ครั้งนี้มีความหมายพิเศษคือ พรรคเอ็นแอลดีเป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารการเมือง จึงเผชิญกับปัญหาที่จะประสานงานร่วมมือกับพรรคสหภาพสามัคคีและการพัฒนา (USDP) และกลุ่มสมาชิกทหารในรัฐสภาอย่างไร

การประชุมดังกล่าวมีหน้าที่ประการแรกคือ เลือกตั้งประธานและรองประธานของสองสภา โดยรัฐสภาเมียนมาร์มีทั้งหมด 664 ที่นั่ง ในจำนวนนี้ สภาผู้แทนราษฏรมี 440 ที่นั่ง สภาชนชาติมี 224 ที่นั่ง ในการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนของปีที่แล้ว พรรคเอ็นแอลดีชนะขาดและคว้าที่นั่งในสองสภาเป็น 255 ที่นั่งและ 135 ที่นั่ง ดังนั้น ถ้าอยากจะคว้า 4 ตำแหน่งสูงสุดในสองสภาดังกล่าว ย่อมไม่ใช่เรื่องยาก

แต่เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา มีการประกาศรายชื่อประธานและรองประธานของสองสภาที่เสนอโดยพรรคเอ็นแอลดี นายอู วิน มินต์ กรรมการคณะกรรมการปฏิบัติส่วนกลางของพรรคเอ็นแอลดีจะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฏร นาย ฮู ติ กุน เมียว สมาชิกรัฐสภาจากพรรค USDP ชาวคะฉิ่นจากรัฐฉานจะเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฏร นายอู มาน วิน ไคน ตัน สภาชิกรัฐสภาชาวกะเหรี่ยงจากพรรคเอ็นแอลดีจะเป็นประธานสภาชนชาติ และนาย มิน อาง ไลน ประธานกิตติมศักดิ์ของพรรคชนชาติรัฐยะไข่จะเป็นรองประธานสภาชนชาติ

พิจารณารายชื่อดังกล่าว รายชื่อที่เสนอโดยพรรคเอ็นแอลดีนั้น นอกจากนายอู วิน มินต์เป็นแกนนำผู้อาวุโสของพรรคเอ็นแอลดีแล้ว อีก 3 คนล้วนมาจากชนเผ่าน้อย และมี 2 คนมาจากรัฐฉานและรัฐยะไข่ ซึ่งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดที่ผ่านมา พรรคเอ็นแอลดีแพ้ใน 2 รัฐเท่านั้น นั่นก็คือรัฐฉานและรัฐยะไข่

เห็นได้ว่า รายชื่อดังกล่าว ทั้งให้กำลังใจแก่ชนเผ่าน้อย และยังให้ตำแหน่งสำคัญแก่พรรค USDP ที่เป็นคู่แข่งสำคัญที่สุด แสดงให้เห็นว่า พรรคเอ็นแอลดีมีแนวคิดที่จะใช้รูปแบบเปิดกว้างและมีความสมดุล เพื่อได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองและชนเผ่าต่างๆ

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น