อุตสาหกรรมเสื้อผ้าพม่าพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมหลักแล้ว
 การเผยแพร่:2016-02-02 15:39:06   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวู มินซอย นายกสหพันธ์ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปพม่ากล่าวว่า ปีหลังๆ นี้ เสื้อผ้าสำเร็จรูปของพม่าจัดเป็นสินค้าส่งออกที่ดีที่สุด แซงหน้าการการส่งออกก๊าซธรรมชาติ และเป็นอุตสาหกรรมที่มีทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนมากที่สุด บริษัทที่ขอเป็นสมาชิกกับทางสหพันธ์ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งก็ส่งผลดีต่อปัญการมีงานทำ

เมื่อปี 2014 การส่งออกเสื้อผ้าพม่าคิดเป็นมูลค่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และวางเป้าหมายปี 2015 เป็น 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่อาจได้รับผลกระทบอยู่บ้างเนื่องจากปัญหาการขึ้นค่าแรง

นับตั้งแต่ปี 2013 พม่าได้เริ่มโครงการอัจฉริยะพม่าภายใต้การช่วยเหลือจากสหภาพยุโรป เพื่อปรับปรุงสภาพการทำงานให้ดีขึ้น และเพิ่มกำลังแข่งขันของอุตสาหกรรมดังกล่าว

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น