> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Hội thảo về quản lý và ứng phó khẩn cấp thảm hoạ Trung Quốc-ASEAN khai mạc tại Xiêm-riệp
 Mới nhất:2016-02-02 18:09:51   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo trang web Phái đoàn Trung Quốc tại ASEAN: Hội thảo về quản lý và ứng phó khẩn cấp thảm hoạ Trung Quốc-ASEAN ngày 1/2 diễn ra tại Xiêm-riệp, Cam-pu-chia, chủ đề của hội nghị là "Tăng cường vai trò của cơ quan cứu trợ quốc gia, thúc đẩy điều phối hợp tác, ứng phó thách thức khu vực".

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Cam-pu-chia, giám đốc cơ quan quản lý cứu trợ thiên tai quốc gia 10 nước a-xê-an, đại diện ác tổ chức cứu trợ khu vực, gần 100 người đã tham dự hội thảo.

Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Từ Bộ đã tham dự và có bài phát biểu đề dẫn tại hội thảo.