> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Công ty Hoa Vi góp sức đào tạo nhân tài thông tin Phi-li-pin
 Mới nhất:2016-02-02 18:10:26   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Trang web Phòng Tham tán kinh tế-thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Phi-li-pin đưa tin, trang web Bộ Khoa học-Công nghệ Phi-li-pin cho biết mới đây Bộ này và Công ty Hoa Vi tại Phi-li-pin đã ký bản ghi nhớ hợp tác đào tạo nhân tài sáng tạo kỹ thuật số, nhằm cùng nhau đào tạo nhân tài sáng tạo kỹ thuật số, loại trừ hố ngăn cách kỹ thuật số, khuyến khích giới trẻ Phi-li-pin sáng tạo lập nghiệp, qua đó giải quyết những vấn đề nan giải trong phát triển đặt ra cho giải hội thông qua việc giáo dục, nhân rộng và ứng dụng công nghệ thông tin.

Bộ Khoa học-Công nghệ Phi-li-pin cho biết Hoa Vi là một công ty quốc tế hoá, có thể thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, cảm ơn những đóng góp của công ty trong tiến trình thông tin hoá và đào tạo nhân tài, cũng hoan nghênh càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc như Công ty Hoa Vi tham gia công cuộc xây dựng của Phi-li-pin.