ปี 2015 บัญชีเดินสะพัดอินโดนีเซียติดตัวเลขแดงน้อยลง
 การเผยแพร่:2016-02-04 17:03:01   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารกลางอินโดนีเซียประกาศข้อมูลตัวเลขแสดงว่า ปี 2015 บัญชีเดินสะพัดอินโดนีเซียเกิดตัวเลขแดง 17,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดน้อยลง 9,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปี 2014

นาย อากูส มาร์โตวาร์โดโย (Agus Martowardojo) ผู้อำนวยการธนาคารกลางอินโดนีเซียกล่าวว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้บัญชีเดินสะพัดดีขึ้นคือ ตัวเลขแดงทางการค้าลดลงจาก 34,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ของปี 2014 มาเป็น 31,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนั้น ไตรมาสที่ 2 และ 3 แรงงานอินโดนีเซียในต่างประเทศได้ส่งเงินตราต่างประเทศกลับมาบ้าง และไตรมาสที่ 4 เงินกู้จากธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย รวมถึงการขายพันธบัตรต่อต่างประเทศ ทั้งนี้ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการลดตัวเลขแดงบัญชีเดินสะพัด

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น