เวียดนามขึ้นเป็นตลาดส่งออกอันดับ 3 ของเกาหลีใต้
 การเผยแพร่:2016-02-04 17:03:46   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อเร็วๆ นี้ สหพันธ์บริษัททุนต่างชาติเวียดนามประกาศว่า ปี 2015 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment ) ในเวียดนามรวมแล้ว 22,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับยะยะเดียวกันของปี 2014 ในจำนวนนี้ เป็นการลงทุนจาก เกาหลีใต้ 6,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น 29.44 % ของการลงทุนทั้งหมด และเป็นประเทศที่ลงทุนมากที่สุดในเวียดนาม

ปี 2015 เวียดนามเป็นตลาดส่งออกมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของเกาหลีใต้ โดยแซงหน้าญี่ปุ่น สินค้าที่ส่งออกรวมทั้งวัตถุดิบ ชิ้นส่วน เ อุปกรณ์แปรรูปและสินค้ากึ่งสำเร็จรูป คิดเป็น 92.6% ของสินค้าทั้งหมดที่ส่งออกไปยังเวียดนาม ทำให้เวียดนามกลายเป็นฐานการผลิตของเกาหลีใต้ในปัจจุบัน

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น