จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด "อาเซียน+3" ครั้งแรกที่กรุงเทพฯ
 การเผยแพร่:2016-02-25 15:30:03   ดูความถี่:0 แหล่ง:BBRTV

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติกาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียนครั้งที่ 1/2559 ที่กรุงเทพฯ ผู้แทนกว่า 100 คนจาก 10 ประเทศอาเซียน และจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อีก 3 ประเทศ สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ตลอดจนสำนักเลขาธิการอาเซียน ร่วมประชุม

นางนฤมล ช่วงรังษี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติระบุ เครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติด "อาเซียน+3" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ติดตามกลุ่มเยาชนที่ติดยาเสพติด และสรุปรูปแบบอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น