> vietnamese > TQ-ASEAN > Tin tức du lịch > Trung tâm hội viên
Du khách Trung Quốc thúc đẩy số du khách nước ngoài đến Bru-nây tăng 8,6% so với năm 2014
 Mới nhất:2016-02-26 21:40:51   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo trang web Văn phòng Thương mại của Đại sứ quán Trung Quốc tại Bru-nây: Bộ Tài nguyên và Du lịch Bru-nây cho biết, năm 2015, du khách nhập cảnh Bru-nây đạt 218 nghìn 213 lượt người, tăng 17 nghìn 213 lượt người, tăng 8,6% so với năm 2014.

Nguyên nhân tăng trưởng của du khách nhập cảnh chủ yếu là du khách Trung Quốc tăng 10 nghìn lượt người so với cùng kỳ, năm ngoái số du khách Trung Quốc nhập cảnh Bru-nây đạt 36,9 nghìn lượt người, đứng thứ hai sau Ma-lai-xi-a, chiếm 16,9% du khách nhập cảnh Bru-nây trong năm, tăng 3,7% so với năm 2014.