แพทย์แผนโบราณจีนได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในไทย
 การเผยแพร่:2016-02-29 18:31:03   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

หนังสือพิมพ์เหรินหมินรึเป้ารายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ โรงพยาบาลหัวเฉียว ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนโบราณแห่งแรกและที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไทยได้เสร็จสิ้นการฝึกอบรมนักศึกษาจำนวน 50 คนนับเป็นรุ่นที่ 7 แล้ว จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขณะนี้ ไทยมีบุคลากรทางการแพทย์แผนจีนที่มีคุณวุฒิตามกฎหมายเกือบ 800 คน อีกทั้งยังมีจำนวนเพิ่มขึ้น 100 คนในแต่ละปีด้วย แสดงว่า การแพทย์แผนจีนได้รับความนิยมมากขึ้นจากประชาชนชาวไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันขงจื่อของมหาวิทยาลัยบูรพากับสภาแพทย์แผนจีนของไทยได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแพทย์แผนโบราณจีน สองฝ่ายจะดำเนินความร่วมมือเป็นระยะยาวในการศึกษาต่อด้านแพทย์แผนโบราณจีน โดยสถาบันขงจื่อของมหาวิทยาลัยบูรพาจะเสนอโควตาให้ทุนการศึกษาในจีนจำนวนหนึ่งกับสภาแพทย์แผนจีนของไทย ผู้ที่ได้ทุนการศึกษาจะเดินทางไปเรียนหลักสูตรการแพทย์แผนจีนและภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์อุนโจว หรือมหาวิทยาลัยอุนโจวของจีน ขณะเดียวกัน สถาบันขงจื่อฯยังจะให้โควตาไม่ต่ำกว่า 5 คนในการไปเรียนหลักสูตรแพทย์แผนโบราณที่จีน โดยจะจัดการอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติทำการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยแพทย์แผนโบราณจีนเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น