รายงานธนาคารโลก เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างรวดเร็ว
 การเผยแพร่:2016-03-18 16:07:50   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารโลกประกาศรายงานเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลโลกปี 2016 ว่า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลจะส่งผลกระทบทางบวกกับการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนาม โดยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำงานให้สูงขึ้น ซึ่งทำให้เวียดนามได้รับประโยชน์ รายงานระบุว่า การปฏิวัตเทคโนโลยีดิจิตอลครอบคลุมทั่วโลก และสร้างโอกาสมากมายกับประเทศต่างๆ สำหรับสภาพการพัฒนาโดยทั่วไปของเวียดนาม แม้ว่าเวียดนามเป็นประเทศกำลังพัฒนา และรายได้อยู่ในระดับปานกลาง แต่เวียดนามได้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างรวดเร็ว

สถิติปรากฎว่า ยังมีประชากรอีก 4,000 ล้านคนในโลกที่ไม่ได้ใช้การบริการจากอินเตอร์เน็ต และ 2,000 ล้านคนยังไม่มีโทรศัพท์มือถือ แม้ว่าการใช้นิวไฮเทคในขณะนี้ยังไม่มีความสมดุลกัน มีประเทศและเขตแคว้นจำนวนไม่น้อยยังไม่มีปัจจัยพอเพียงที่จะพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอล แต่โดยทั่วไปให้การประเมินค่าอย่างสูงต่อบทบาทของเทคโนโลยีดิจิตอลในชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างรวดเร็วของเวียดนามเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

แต่รายงานยังระบุว่า ถ้าอยากจะประชาสัมพันธ์อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิตอล ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เวียดนามต้องให้ประชาชนมีความสะดวกมากขึ้นในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต โดยลดค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ตให้ต่ำลง กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสารสนเทศ และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการแข่งขันระหว่างวิสาหกิจเทคโนโลยีดิจิตอล

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น