> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Việt Nam xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong 5 năm tới từ 6,5% - 7%
 Mới nhất:2016-03-22 18:21:18   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:xin hua

Theo Tân Hoa xã: Ngày 21/3, tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Việt Nam khoá XIII, Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cho biết, dự kiến mức tăng trưởng kinh tế trung bình trong 5 năm tới của Việt Nam là 6,5% – 7%. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Chính phủ đọc "Báo cáo bổ sung tình hình hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2015", "Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2016" và "Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế -xã hội" tại lễ khai mạc cùng ngày.

Số liệu trong báo cáo cho thấy, năm 2015, tăng trưởng GDP của Việt Nam là 6,68%, mức cao nhất kể từ năm 2008; chỉ số CPI tăng 0,63%, giảm mạnh so với 11,75% của năm 2010, là mức thấp nhất trong gần 10 năm qua.

Theo kế hoạch phát triển 5 năm của Chính phủ Việt Nam, dự kiến đến năm 2020, GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ đạt 3200 – 3500 USD, bội chi ngân sách khoảng 4%.