รัฐสภาพม่าแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะตุลาการศาลรธน.
 การเผยแพร่:2016-03-29 16:15:47   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา รัฐสภาพม่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่นาย ถิ่น จอ ประธานาธิบดีพม่าได้เสนอชื่อ คณะกรรมการดังกล่าวนี้ประกอบด้วยกรรมการ 5 คนโดยมีนายล่า เต็งเป็นประธานคณะกรรมการ ขณะเดียวกันที่ประชุมรัฐสภาพม่าได้แต่งตั้งคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ประกอบด้วยผู้พิพากษา 9 คน โดยประธานาธิบดีพม่า สภาผู้แทนราษฎรและสภาชนชาติเสนอไว้ โดยมีนาย หมิ่ว นิ่ว เป็นประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตามรัฐธรรมนูญพม่า ตุลาการศาลรธน.ต้องมีคุณสมบัติคือ ต้องเป็นสมาชิกสภา ต้องมีประสบการณ์ในการเป็นผู้พิพากษาหรือทำงานด้านกฎหมาย หลังจากดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ.แล้ว จะไม่สังกัดพรรคใดพรรกหนึ่งต่อไปและต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาด้วย

การประชุมรัฐสภาพม่าครั้งต่อไปจะจัดขึ้นวันที่ 30 มีนาคมนี้

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น