จีนปล่อยน้ำจากเขื่อนช่วยเหลือเวียดนาม
 การเผยแพร่:2016-04-06 15:34:38   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

เมื่อวันที่ 5 เมษายนนี้ ระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดด่งท้าป ประเทศเวียดนามเข้าสู่ระดับปกติแล้ว

ปลายปีที่แล้ว ลุ่มแม่น้ำล้างช้าง-แม่น้ำโขงประสบภัยแล้งในระดับต่างๆ และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นส่งผลต่อการใช้ชีวิตและการเพาะปลูกของประเทศต่างๆ ริมแม่น้ำ ตามการร้องขอของเวียดนาม รัฐบาลจีนตัดสินใจจะช่วยเหลือบรรดาประเทศเพื่อนบ้านเท่าที่จะทำได้ โดยระหว่างวันที่ 15 มีนาคมถึงวันที่ 10 เมษายนนี้ จีนจะปล่อยน้ำจากสถานีกำเนิดไฟฟ้าจิ่งหง มณฑลยูนนาน เพื่อช่วยเหลือประเทศลาว พม่า ไทย กัมพูชาและเวียดนาม


 

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น