จีนอุดหนุนสร้างหอจีนใน Palace of United Nations ของสหประชาชาติ
 การเผยแพร่:2016-04-12 16:33:48   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

\

เมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา นายหม่า เจาซวี่ เอกอัครราชทูตจีนประจำนครเจนีวากับนายมิเชียร์ โมเลอร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสหประชาชาตินครเจนีลงนามบันทึกช่วยจำเกี่ยวกับการที่จีนอุดหนุนสร้างหอจีนใน Palace of United Nations ซึ่ง Palace of United Nations จะมีหอประชุมหอแรกที่ตั้งชื่อเป็นหอจีน

Palace of United Nations เป็นสำนักงานสหประชาชาติประจำนครเจนีวา เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1929 โดยมีการก่อสร้างเพิ่มสองครั้ง ทุกวันนี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่ยาวถึง 600 เมตร Palace of United Nations มีห้องประชุม 34 ห้อง ห้องทำงาน 2,800 ห้อง เป็นสำนักงานสหประชาชาติที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองลงมาจากนครนิวยอร์ก ทุกวันนี้ ที่นี่แต่ละปีจะมีการจัดประชุมระหว่างประเทศต่างๆ เกือบหมื่นครั้ง แต่เนื่องจากไม่ได้ซ่อมแซมนานปีแล้ว สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่สามารถสนองความต้องการในการจัดประชุมดังนั้น ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่ 70 จึงผ่านโครงการมรดกทางยุทธศาสตร์ในปี 2015 โดยตกลงที่จะซ่อมแซม Palace of United Nations เพื่อให้แสดงบทบาทสำนักงานสหประชาชาติประจำยุโรป

จีนจึงบริจาคเงินเพื่อซ่อมแซมห้องประชุมเก่าแก่ใน Palace of United Nations และการซ่อมแซมจะแสดงถึงลักษณะวัฒนธรรมจีนด้วย สหประชาชาติจะรับผิดชอบการออกแบบและก่อสร้าง คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จในปลายปี 2019 สหประชาชาติจึงตกลงตั้งชื่อห้องประชุมนี้ว่าหอจีนเพื่อแสดงถึงคุณูปการของจีน

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น