ผู้ปกครองของนักเรียนอาเซียนสัมผัสถึงประเพณีกวางสี
 การเผยแพร่:2016-04-18 16:42:21   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

สำนักข่าวแห่งประเทศจีนรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 เมษายนนี้มีการจัดเทศกาลวัฒนธรรมนักเรียนอาเซียนและกิจกรรมเชิญผู้ปกครองนักเรียนอาเซียนร้อยคนเยี่ยมมณฑลกวางสีจัดขึ้นที่เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกวางสี นายฉิน ปิน อธิบดีกรมศึกษาธิการกวางสีกล่าวว่า ปี 2016 นี้เป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างจีนกับอาเซียน กวางสีจึงจัดเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนอาเซียนมากวางสี เพื่อให้ผู้ปกครองก้าวสู่บริเวณมหาวิทยาลัย สัมผัสถึงบรรยากาศการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตของนักเรียน สัมผัสถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกวางสี โดยเฉพาะผลงานพัฒนาด้านการศึกษา

กวางสีเป็นมณฑลเดียวของจีนที่มีพรมแดนติดกับอาเซียนทั้งทางบกและทางทะเล ปัจจุบัน เป็นพื้นที่สำคัญของจีนในการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษากับอาเซียน


 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น