Spider-Man หญิงมณฑลกุ้ยโจว ปีนเขาเก็บขี้นกนางแอ่นด้วยมือเปล่า
 การเผยแพร่:2016-04-21 18:29:02   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

\

เขตท่องเที่ยวแห่งหนึ่งริมแม่น้ำเก๋อทูมณฑลกุ้ยโจว ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มูลนกนางแอ่นบนหน้าผาถือได้ว่าเป็นปุ๋ยชั้นยอด ฉะนั้น เมื่อก่อน ในท้องถิ่นจึงมีอาชีพพิเศษนั่นก็คือการปีนขึ้นหน้าผาเพื่อเก็บมูลนกนางแอ่นด้วยมือเปล่า ซึ่งชาวท้องถิ่นเรียกว่า Spider-Man

\

ปัจจุบัน อาชีพนี้เหลือคนทำไม่มากนัก กลายเป็นรายการโชว์ให้นักทองเที่ยวได้ชมเท่านั้น วันที่มีอากาศปกติ จะมีธงแดงผืนหนึ่งปักบนหน้าผาสูงประมาณ 108 เมตร Spider-Man จะปีนขึ้นหน้าผาด้วยมือเปล่าโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยแม้แต่ชิ้นเดียว สามารถขึ้นและลงอย่างรวดเร็วภายในเวลา 20 นาที

 

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น