ความสวยงามของนาเกลือในมณฑลซานซี
 การเผยแพร่:2016-04-22 17:26:21   ดูความถี่:0 แหล่ง:Xinhua

\

ที่เมืองอวี้นเฉิง มณฑลซานซี ภาคตะวันตกของจีน นาเกลือที่ไกลสุดลูกหูลูกตาแห่งนี้กินพื้นที่ 132 ตารางกิโลเมตร ถูกขนานนามว่าเป็นทะเลสาปนาเกลือที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของจีน ผลิตเกลือปรุงอาหารและเกลืออุตสาหกรรมหลากหลายชนิด ทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับชาติ หากมองทะเลสาปนาเกลือแห่งนี้จากท้องฟ้า จะพบว่ามีสีทั้งแดง สีฟ้า สีเขียวสลับกันไปปรากฏความสวยงามเป็นสวยงามที่มีเอกลักษณ์

\

\

 

ช่องแนะนำ