เขตกวางสีกลายเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนจีน-อาเซียน
 การเผยแพร่:2016-05-05 16:41:56   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

สำนักข่าวแห่งประเทศจีนรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมนี้ นายเลี่ยว ฉางโหย่ว รองเลขาธิการคณะกรรมการสันนิบาตเยาวชน พรรคคอมมิวนิสต์จีนเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกวางสี กล่าวขณะให้สัมภาษณ์ว่า ในช่วง 14 ปีที่ผ่านมา เขตกวางสีได้จัดอบรมระดับสูงแก่เจ้าหน้าที่ที่เป็นเยาวชน 41 ครั้ง รับรองเจ้าหน้าที่ที่เป็นเยาวชนอาเซียนเกือบ 2,000 คน 

เมื่อเดือนมีนาคมปี 2002 คณะกรรมการกลางสันนิบาตเยาวชน พรรคคอมมิวนิสต์จีน ก่อตั้งสถาบันการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศที่โรงเรียนสันนิบาตเยาวชนของเขตกวางสี และจัดอบรมระดับสูงแก่เจ้าหน้าที่ที่เป็นเยาวชนจากอาเซียน 

นายเลี่ยว ฉางโหย่ว กล่าวว่า เขตกวางสีมีชายแดนติดกับประเทศอาเซียน จึงใช้โอกาสที่งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนจัดขึ้นที่เมืองหนานหนิงของเขตกวางสีทุกปี ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนของสองฝ่าย รับผิดชอบโครงการแลกเปลี่ยนกับอาเซียนส่วนใหญ่ของคณะกรรมการกลางสันนิบาตเยาวชน และกลายเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนจีน-อาเซียน 


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น