เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี
 การเผยแพร่:2016-05-05 16:43:39   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

เดือนมกราคมปี 2008 รัฐบาลจีนอนุมติผ่าน "แผนพัฒนาเขตเศรษกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี" การบุกเบิกและพัฒนาอ่าวเป่ยปู้กลายเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่งชาติ โดยจะสร้างอ่าวเป่ยปู้ให้เป็นชุมทาง สะพานและเวทีที่เชื่อมต่อภาคตะวันตกเฉียงใต้ ภาคใต้และภาคตะวันตกของจีน และมุ่งหน้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นศูนย์ความร่วมมือจีน – อาเซียน และศูนย์การค้า โลจิสติกส์ ฐานอุตสาหกรรมแปรรูปและศูนย์การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น  จนถึงปัจจุบัน เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้เป็นเสมือน "พลังขับเคลื่อนนิวเคลียร์" ในการพัฒนาเศรษฐกิจของเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี เป็นเขตที่เจริญริมฝั่งทะเลจีนใต้ แสดงบทบาทสำคัญในความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียน  

พร้อมๆ กับจีนผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันตกอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง และดำเนินนโยบายเปิดสู่ภายนอกกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสร้างเขตการค้าเสรีจีน – อาเซียน ทำให้อ่าวเป่ยปู้มีโอกาสการพัฒนามากยิ่งขึ้น  

นายเผิง ชิงหวาเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีกล่าวว่า หลังจากการสร้างเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ขึ้นมาและกลายเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติเป็นต้นมา ทางการกว่างซีได้รวบรวมกำลังความคิดของประชาชนทั้งเขต เพื่อเร่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ จนประสบผลสำเร็จที่เห็นได้ชัด


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น