> vietnamese > TQ-ASEAN > Giáo dục giao lưu > Trung tâm hội viên
Lớp Hán ngữ được đưa vào "Chương trình trăm ngày" của chính quyền tỉnh Man-đa-lây Mi-an-ma
 Mới nhất:2016-05-11 19:25:19   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:xin hua

Theo Tân Hoa xã: Ngày 9/5, Chính quyền tỉnh Man-đa-lay, Mi-an-ma đã đưa "Lớp Hán ngữ thực dụng khách sạn" do Sở Khách sạn và Du lịch tỉnh này và Lớp học Khổng Tử Phúc Khánh Man-đa-lây phối hợp tổ chức vào "Chương trình trăm ngày" của Chính quyền tỉnh này.

Giám đốc Sở Khách sạn và Du lịch tỉnh Man-đa-lây Kham-mao-rui phát biểu tại buổi khai giảng cho biết, "Lớp Hán ngữ thực dụng khách sạn" được đưa vào dự án đào tạo nguồn nhân lực trong "Chương trình trăm ngày" của chính quyền, ngành khách sạn và du lịch Mi-an-ma cần gấp nhiều nhân tài thông thạo tiếng Trung. Ông khuyến khích các học viên quý trọng cơ hội này, đồng thời cảm ơn sự ủng hộ của Lớp học Khổng Tử Phúc Khánh.