> vietnamese > Nghe nhìn VBB > Sáng tác đầu tiên > Trung tâm hội viên
Hoa sen nở rộ Nữ y Minh phi truyền
 Mới nhất:2016-11-24 11:34:13   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBRTV
  

Bộ phim truyền hình cổ trang mang tính tu chí “Nữ y Minh phi truyền” thuật kể câu chuyện của cô Đàm Doãn Hiền nữ danh y nổi tiếng đời nhà Minh với sự đam mê nghề y đã khắc phục muôn trùng gian khó, mở ra chế độ nữ y và cuối cùng trở thành nữ danh y nổi tiếng.