กว่างซีขยายความร่วมมือด้านอาชีวศึกษากับประเทศอาเซียน
 การเผยแพร่:2016-05-19 15:30:13   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

เมื่อเร็วๆ นี้ มีการจัดงานเดือนแห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจีน-ไทยภายใต้ชื่อ "ไท่ โหย่ว ชี่ว์" หรือ "เป็นมิตรกับไทยสุขเหลือเกิน" ประจำปี 2016 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนานหนิง เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีของจีน

นางหวง ลี่ผิง รองคณบดีคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนานหนิงระบุว่า ขณะนี้ ทางวิทยาลัยมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาของไทย เวียดนาม มาเลเซีย และประเทศอื่นๆ รวมกว่า 20 แห่ง โดยมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา การร่วมกันจัดทำหลักสูตร และการรับรองหน่วยกิตของกันและกัน รวมถึงการหาทางสร้างฐานฝึกอบรมในต่างประเทศด้วย

กว่างซีเป็นแนวหน้าแห่งการแลกเปลี่ยนความร่วมมือจีน-อาเซียน ปีหลังๆ นี้ นับวันมีความร่วมมือด้านอาชีวศึกษากับประเทศอาเซียนมากขึ้น โดยเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ มีการตั้งศูนย์วิจัยอาชีวศึกษาจีน-อาเซียนที่กว่างซี และก่อนหน้านี้ มีการตั้งศูนย์อบรมการเกษตรจีน-อาเซียน และศูนย์อบรมบุคลากรอีกหลายแห่ง ที่กว่างซี

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น