> vietnamese > TQ-ASEAN > Giáo dục giao lưu > Trung tâm hội viên
Các doanh nghiệp Trung Quốc và Bru-nây tham gia hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư
 Mới nhất:2016-05-19 20:02:14   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo trang web Trung tâm Trung Quốc-ASEAN: Trung tâm Trung Quốc-ASEAN tổ chức cho các nhà doanh nghiệp Trung Quốc đến Bru-nây tham gia hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, đã phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Bru-nây tổ chức Diễn đàn Hợp tác thương mại và đầu tư từ ngày 16-17/5, Tổng Thư ký Phủ Thủ tướng Bru-nây đã tham dự lễ khai mạc và có bài phát biểu.

Các nhà doanh nghiệp Trung Quốc còn gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với các nhà doanh nghiệp Bru-nây, và khảo sát thực địa khu công nghiệp địa phương. Các doanh nghiệp Trung Quốc đều cho biết, chuyến đi lần này có nhiều thu hoạch, đã tạo cơ hội học tập và giao lưu hiếm có, giúp họ đi sâu tìm hiểu thị trường Bru-nây và Đông Nam Á, tạo điều kiện thuận lợi tìm kiếm cơ hội làm ăn kinh doanh. Các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ liên lạc với các doanh nghiệp Bru-nây, bàn thảo mô hình hợp tác mới, tìm tòi cơ hội phát triển mới.

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận