รัฐบาลเมียนมาร์เชิญกลุ่มติดอาวุธชนเผ่าน้อยร่วมการประชุมสันติภาพอีกครั้ง
 การเผยแพร่:2016-06-13 18:30:19   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา นายอู ฮา หม่อง ฉุ่ย เลขาธิการคณะกรรมการเตรียมจัดประชุมสันติภาพแห่งสหพันธรัฐเมียนมาร์และ "ประชุมปางหลวง" แห่งศตวรรษที่ 21 ระบุว่า คณะกรรมการฯ กำลังเร่งหารือกับกลุ่มติดอาวุธอีกหลายชนเผ่าที่ยังไม่ได้ร่วมลงนามข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ เพื่อให้กลุ่มติดอาวุธดังกล่าวเข้าร่วม "ประชุมปางหลวง" แห่งศตวรรษที่ 21 ที่กำหนดจะจัดขึ้นในไม่ช้านี้

สื่อเมียนมาร์อ้างคำกล่าวของนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาร์ว่า "การประชุมปางหลวง" แห่งศตวรรษที่ 21 จะมุ่งหารือประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพ ความมั่นคง การป้องกันประเทศ และระบบสหพันธรัฐ หากทุกฝ่ายสามารถบรรลุฉันทามติได้โดยเร็ว ก็จะสามารถนำพาประเทศชาติให้เจริญรุดหน้าได้โดยเร็ว

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น