ผู้แทนจีนเรียกร้องผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติมองสภาพสิทธิมนุษยชนของจีนอย่างรอบด้าน ถูกต้องและเที่ยงธรรม
 การเผยแพร่:2016-06-14 18:12:31   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 13 มิถุนายนนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติครั้งที่ 32 นายหม่า เจาซู่ว์ ผู้แทนจีนประจำสหประชาชาติกล่าวว่า หวังว่าผู้เชี่ยวชาญระดับสูงสหประชาชาติจะมองสภาพสิทธิมนุษยชนของจีนอย่างรอบด้าน ถูกต้องและเที่ยงธรรม และแสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์อย่างแข็งขันและมีความรับผิดชอบ

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น