กว่างซีเร่งการสร้างฐานข้อมูลข่าวสารจีน-อาเซียน
 การเผยแพร่:2016-06-20 19:22:28   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อเร็วๆ นี้ เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีได้เร่งการสร้างฐานข้อมูลข่าวสารจีน-อาเซียน

เมื่อเมษายนปีนี้ แผนงานสร้างฐานดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยเป็นกระบวนการสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับอาเซียน รวมถึงเป็นแผนงานสำคัญอย่างหนึ่งของในในแผนพัฒนา 5 ปีฉบับที่ 13 ของจีน 

นอกจากนี้ กว่างซีกำลังเร่งโครงการเครือข่ายบรอดแบนด์ พยายามบรรลุการติดต่อโลกด้วยอินเตอร์เน็ต เชื่อมต่อกับมณฑลอื่นๆ ด้วยอินเตอร์เน็ตเน็ตความเร็วสูง และให้ระบบบรอดแบนด์ครอบคลุมทั่วมณฑล โดยจะเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ข้อมูลขนาดใหญ่ ดาวเทียมเป่ยโต่ว เครือข่ายบริรักษาโรคจากทางไกล ผลักดันการสร้างเมืองอัจฉริยะ พัฒนาอีคอมเมิร์ซและอีคอมเมิร์ซข้ามชาติ พยายามสร้างอุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดการลงทุนถึงล้านล้านหยวนขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น