> vietnamese > Nghe nhìn VBB > Sáng tác đầu tiên > Trung tâm hội viên
Hoa sen nở rộ Hải Long Đồn—Di chỉ thổ ty cổ xưa nhất Trung Quốc
 Mới nhất:2016-06-22 10:34:32   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBRTV
  

Hải Long Đồn Quý Châu là một di chỉ quy mô lớn được tạo nên từ kiến trúc quân sự và kiến trúc cung điện, cũng là di chỉ thành quách thời trung cổ còn được bảo tồn hoàn hảo của Trung Quốc và cả Châu Á cho đến nay.