เริ่มดำเนินปฏิบัติการร่วมลาดตระเวนลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างจีน ไทย ลาว และพม่าครั้งที่ 47
 การเผยแพร่:2016-06-23 19:50:47   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา เริ่มดำเนินปฏิบัติการร่วมลาดตระเวนลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างจีน ไทย ลาว และพม่าครั้งที่ 47 ที่ท่าเรือกวันเหล่ย จังหวัดปกครองตนเองชนเผ่าไต สิบสองปันนา ปฏิบัติการร่วมลาดตระเวนครั้งนี้ กองเรือที่ร่วมปฏิบัติการออกเดินเรือจากท่าเรือกวันเหล่ยไปยังท่าเรือดอกงิ้วคำของลาวที่อยู่ชายแดนระหว่างลาว – พม่าแล้วเดินทางกลับ การเดินทางเป็นระยะทางทั้งหมด 256 กิโลเมตร และจะผ่านน่านน้ำชายแดนจีน – พม่า น่านน้ำชายแดนลาว – พม่า

นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการร่วมลาดตระเวนลุ่มแม่น้ำโขงของ 4 ประเทศ ปฏิบัติมาแล้ว 46 ครั้ง รวมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 6,984 นาย กองเรือรวม 388 ลำ ได้ดำเนินการลาดตระเวนทั้งทางน้ำและทางบกในน่านน้ำสามเหลี่ยมทองคำและพื้นที่สำคัญ 44ครั้ง พิทักษ์ความมั่นคงและเสถียรภาพของแม่น้ำโขงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น