> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Khởi công xây dựng đường hầm hữu nghị đoạn Ngọc Khê – Mô Ham trên tuyến đường sắt quốc tế Trung – Lào
 Mới nhất:2016-06-23 20:19:43   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 22/6, đường hầm hữu nghị kết nối Trung Quốc – Lào trên tuyến đường sắt Ngọc Khê – Mô Ham, một bộ phận cấu thành quan trọng của tuyến đường sắt quốc tế Trung – Lào đã khởi công xây dựng, đánh dấu việc xây dựng toàn tuyến đường sắt quốc tế Trung – Lào trên tuyến đường sắt xuyên Á bước vào giai đoạn khởi công thực chất.

\

Đường hầm hữu nghị là một tuyến đường hầm xuyên biên giới kết nối hai nước Trung – Lào, tổng chiều dài 9,68km, đoạn trên lãnh thổ Trung Quốc dài 7,17km, đoạn trên lãnh thổ Lào dài 2,51km, dự kiến thời gian thi công là 56 tháng.

Tuyến đường sắt quốc tế Trung – Lào được hợp thành từ các đoạn Côn Minh - Ngọc Khê, Ngọc Khê – Mô Ham trên lãnh thổ Trung Quốc với tuyến đường sắt Bò-tèn – Viêng Chăn trên lãnh thổ Lào, công trình cải tạo mở rộng đoạn Côn Minh – Ngọc Khê sắp khai trương trong năm nay, đoạn Ngọc Khê – Mô Ham đang khẩn trương xây dựng; tuyến đường sắt đoạn Bò-tèn – Viêng Chăn trong lãnh thổ Lào có tổng chiều dài 418km, đã tiến hành lễ khởi công xây dựng tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào vào tháng 12/2015.