> vietnamese > Nghe nhìn VBB > Sáng tác đầu tiên > Trung tâm hội viên
Hoa sen nở rộ Lầu trống và cầu phong vũ
 Mới nhất:2016-07-01 09:55:05   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBRTV
  

Lầu trống và cầu phong vũ mang nội dung văn hóa tinh thần hết sức phong phú của người Động.