> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Khai mạc Hội nghị Di sản thế giới lần thứ 40 – Trung Quốc có hai di sản xin công nhận là di sản thế giới
 Mới nhất:2016-07-11 17:26:06   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Xin Hua

\

\

Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 10/7, Hội nghị Uỷ ban Di sản thế giới UNESCO lần thứ 40 khai mạc tại I-xtan-bun, Thổ Nhĩ Kỳ, hội nghị lần này sẽ xem xét 29 hồ sơ xin công nhận di sản thế giới trong đó có Thần Nông Giá ở tỉnh Hồ Bắc và tranh đá Hoa Sơn Tả Giang ở Quảng Tây, Trung Quốc và sẽ trao đổi về biện pháp ngăn chặn các phẩn tử khủng bố buôn lậu và phá hủy cổ vật.

\

Hội nghị lần này sẽ diễn ra trong 11 ngày. Hiện nay, trên thế giới cả thảy có 1.031 di sản thế giới, bao gồm 802 di sản văn hoá, 197 di sản thiên nhiên và 32 di sản văn hóa và thiên nhiên. Năm nay, Trung Quốc xin công nhận Thần Nông Giá ở tỉnh Hồ Bắc là di sản thiên nhiên, cảnh quan văn hoá nghệ thuật tranh đá Hoa Sơn Tả Giang ở Quảng Tây là di sản văn hoá.