ปธน.จีนพบกับประธานคณะมนตรียุโรปและประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรป
 การเผยแพร่:2016-07-13 17:31:08   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่เรือนรับรองแขกเมืองเตี้ยวหยี๋ว์ไถ กรุงปักกิ่ง นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้พบกับนายโดนัลด์ ทูสค์ ประธานคณะมนตรียุโรป และนายฌอง โคลด ยุงเกอร์ ประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรป

นายสี จิ้นผิงระบุว่า ฉันทามติจีน-สหภาพยุโรปว่าด้วยการสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนด้านสันติภาพ การเติบโต การปฏิรูป และอารยธรรม รวม 4 หุ้นส่วน กำลังหยั่งรากลึกในดิน จีนกับสหภาพยุโรปควรกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทุกด้านที่อำนวยประโยชน์แก่กันและชนะด้วยกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

นายสี จิ้นผิงยังย้ำว่า หมู่เกาะทะเลหนานไห่เป็นดินแดนของจีนตั้งแต่โบราณกาล ไม่ว่าในสภาพใดก็ตาม อธิปไตยเหนือดินแดนและสิทธิประโยชน์ทางทะเลของจีนในทะเลหนานไห่จะไม่ถูกกระทบจากผลการตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศตามการร้องขอของฟิลิปปินส์แต่อย่างใด จีนแน่วแน่ต่อการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของทะเลหนานไห่ มุ่งแก้ไขข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องด้วยสันติวิธี โดยผ่านการเจรจากับประเทศคู่กรณีที่เกี่ยวข้องโดยตรง ตามกฎหมายระหว่างประเทศ และบนพื้นฐานแห่งการเคารพสภาพที่เป็นจริงทางประวัติศาสตร์

นายโดนัลด์ ทูสค์ และนายฌอง โคลด ยุงเกอร์ ระบุว่า ยุโรปยินดีเดินหน้าความร่วมมือกับจีนในหลากหลายด้านต่อไป ร่วมรับมือกับการท้าทายระดับโลก แสดงบทบาทที่เป็นคุณต่อสันติภาพ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองของโลก


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น