> vietnamese > Nghe nhìn VBB > Sáng tác đầu tiên > Trung tâm hội viên
Hoa sen nở rộ Khu nghệ thuật 798—Kiến trúc tiêu chí mới về văn hóa đô thị Bắc Kinh
 Mới nhất:2016-07-26 17:53:46   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBRTV
  

Khu nghệ thuật 798 nằm ở khu vực Đại Sơn Tử đường Tửu Tiên Cầu khu Triều Dương thành phố Bắc Kinh, do đó lại có tên gọi là Khu nghệ thuật Đại Sơn Tử, là nơi sở tại của khu xưởng cũ ngành công nghiệp điện tử gồm Nhà máy 798 …, cho nên khu nghệ thuật được đặt tên bằng tên gọi 798 của khu xưởng công nghiệp điện tử cũ này.