กรมการท่องเที่ยวแห่งชาติจีนประกาศแถลง "กติกามารยาทการท่องเที่ยวของพลเมืองจีน"
 การเผยแพร่:2016-08-03 16:25:08   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ซีอาร์ไอ---วันที่ 2 สิงหาคม กรมการท่องเที่ยวแห่งชาติจีนประกาศแถลง "กติกามารยาทการท่องเที่ยวของพลเมืองจีน" อย่างเป็นทางการ ซึ่งระบุว่า "ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ปฏิบัติตัวอย่างมีมารยาท ไม่พูดเสียงดังจอแจ เลิกความเคยชินที่ไม่สุภาพ รักษาประเพณีที่ดี แก้สปัญหาด้วยสติและเหตุผล รักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์โบราณสถาน" 


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น