เจ้าหน้าที่ที่เป็นคนหนุ่มคนสาวจากอาเซียนร่วมการอบรมที่เขตกว่างซี
 การเผยแพร่:2016-08-05 16:55:03   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า วันที่ 4 สิงหาคมที่เมืองหนานนิง เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี เจ้าหน้าที่ที่เป็นคนหนุ่มคนสาว 52 คนจากไทย กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย บรูไนและสิงคโปร์ ได้เข้าร่วมการอบรมที่สถาบันแลกเปลี่ยนเยาวชนเขตกว่างซีของจีน

เจ้าหน้าที่จากกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชนและกีฬาบรูไนกล่าวว่า เยาวชนจีนกับประเทศอาเซียนควรแสวงหาโอกาสมากยิ่งขึ้นเพื่อชุมนุมและร่วมกิจกรรมด้วยกัน พัฒนาเครือข่ายมิตรภาพเยาวชนนานาชาติ

หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่สิงคโปร์กล่าวว่า เยาวชนสิงคโปร์ที่ได้รับเลือกมาร่วมอบรมในครั้งนี้ ปรารถนาจะศึกษาเพื่อเข้าใจจีนอย่างถ่องแท้


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น