> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Tiểu thuyết cổ điển nổi tiếng Trung Quốc "Tây Du Ký" lần đầu tiên được cải biên thành hý kịch Ma-lai-xi-a và trình diễn tại Ma-lai-xi-a
 Mới nhất:2016-08-15 18:54:08   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Hãng tin TQ

Theo Hãng tin Trung Quốc: Dưới sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Bộ Văn hóa Ma-lai-xi-a, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Ma-lai-xi-a mở lớp đào tạo giáo viên hý kịch các trường tiểu học tiếng Hoa, chuẩn bị để các em học sinh các trường tiểu học tiếng Hoa biểu diễn "Tây Du Ký" tiếng Ma-lai-xi-a, đây là lần đầu tiên tác phẩm văn học cổ điển nổi tiếng Trung Quốc "Tây Du Ký" được cải biên thành tiếng Ma-lai-xi-a, và trình diễn trên sân khấu hý kịch.

"Cuộc thi thưởng thức hý kịch" các trường tiểu học tiếng Hoa trong hệ thống giáo dục quốc dân năm 2016 sẽ lần đầu tiên triển khai tại Ma-lai-xi-a, mở cửa cho 149 trường tiểu học tiếng Hoa trong hệ thống giáo dục quốc dân của bang Selangor và quận trực thuộc Cu-a-la Lăm-pơ đăng ký tham gia. Năm nay cả thảy có 10 trường đăng ký tham gia, chủ đề của cuộc thi thưởng thức lần này là "Tây Du Ký", đồng thời lấy tiếng Ma-lai-xi-a làm ngôn ngữ truyền tải.