การประชุมสุดยอดจี20 ณ หังโจวนำร่องการเงินสีเขียว
 การเผยแพร่:2016-09-05 17:20:45   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

การประชุมสุดยอดจี20 ณ เมืองหังโจว ประเทศจีน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กันยายนที่ผ่านมา จีนได้นำเรื่อง "การเงินสีเขียว" เข้าสู่วาระการประชุมเป็นครั้งแรก และตั้งทีมงานศึกษาการเงินสีเขียว เวลานี้ได้ร่าง "รายงานว่าด้วยภาพรวมการเงินสีเขียวจี 20" เรียบร้อยแล้ว ซึ่งให้คำนิยาม เป้าหมาย และขอบข่าย ตลอดจนการท้าทายต่างๆ เกี่ยวกับการเงินสีเขียว ทั้งได้เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการเงินสีเขียวแก่ทุกประเทศ สนับสนุนเศรษฐกิจโลกปรับสู่โหมดสีเขียวและคาร์บอนต่ำ 

"การเงินสีเขียว" ก็คือ จัดดัชนีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในธุรกรรมทางการเงินทั้งการระดมทุนและการลงทุน ซึ่งจะชักนำทรัพยากรทางการเงินไหลสู่แวดวงเทคโนโลยีการประหยัดทรัพยากรและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ช่วยให้ผู้ประกอบการเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมมากขึ้น และให้ผู้บริโภคมีแนวคิดการใช้จ่ายแบบสีเขียวมากขึ้น ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น