จีน-อาเซียนเห็นชอบเพิ่มความร่วมมือด้านวิทยุกระจายเสียง ภาพยนตร์ และโทรทัศน์
 การเผยแพร่:2016-09-08 17:38:38   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

\

เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา มีการประชุมโต๊ะกลมจีน-อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยุกระจายเสียง ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ จัดขึ้นที่หนานหนิง เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีของจีน ที่ประชุมเห็นชอบ "ข้อริเริ่มปฏิบัติการความร่วมมือด้านวิทยุกระจายเสียง ภาพยนตร์ และโทรทัศน์จีน-อาเซียนในระดับลึก" ซึ่งมีข้อริเริ่ม 5 ประการ ทั้งเพิ่มการติดต่อประสานงานภาครัฐ เพิ่มความร่วมมือด้านการรายงานข่าว การผลิตรายการ กิจการ และการแลกเปลี่ยนบุคลากร 

นอกจากนี้ ผู้บริหารสื่อของจีนและอาเซียนยังร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 5 ฉบับ ครอบคลุมวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และอนิเมชั่น


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น