จีน-อาเซียนกำหนดแนวทางสายด่วนเหตุฉุกเฉินทางทะเล
 การเผยแพร่:2016-09-08 17:44:22   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา ในที่ประชุมผู้นำจีน-อาเซียนครั้งที่ 19 ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ผู้นำจีนกับประเทศอาเซียนได้ร่วมพิจารณาอนุมัติ "แนวทางสายด่วนเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการทูตในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินทางทะเล" ซึ่งเป็นความสำเร็จประการหนึ่งของที่ประชุม แนวทางดังกล่าวได้กำหนดเป้าหมาย ขอบข่าย นิยาม จุดติดต่อประสานงาน และขั้นตอนการใช้สายด่วนเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการทูต นับเป็นการเปิดสายด่วนฯ อย่างเป็นทางการ 

หลังเปิดสายด่วนดังกล่าว เจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการทูตของประเทศต่างๆ สามารถติดต่อประสานงานได้โดยตรงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เพื่อร่วมกันรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของทะเลจีนใต้ ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น