การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 11จัดขึ้นที่ประเทศลาว
 การเผยแพร่:2016-09-09 17:12:58   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

\

สถานีวิทยุซีอาร์ไอรายงานว่า วันที่ 8 กันยายนนี้ การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 11จัดขึ้นที่กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว นายหลิว เจิ้นหมิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวกับสื่อมวลชนหลังการประชุมว่า มีแต่กระชับความร่วมมือ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันเท่านั้น ประเทศในเอเชียตะวันออกจึงสามารถร่วมกันรักษาสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค รวมทั้งความเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจ 

นายหลิว เจิ้นหมิน กล่าวว่า ผู้นำที่ร่วมประชุมครั้งนี้ล้วนสนับสนุนให้กลไกการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือ และเสริมความมั่นคงในภูมิภาค ผู้นำหลายท่านได้กล่าวถึงความปลอดภัยทางทะเล รวมทั้งปัญหาทะเลจีนใต้ ผู้นำ 16 ชาติจากทั้งหมด 18 ชาติมีท่าทีสร้างสรรค์ขณะกล่าวในประเด็นนี้ อย่างไรก็ตาม มีผู้นำจากสองชาติยังคงนำเรื่องการพิพากษาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้มาพูด 

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศนอกภูมิภาคบางประเทศเมื่อเห็นประเทศในภูมิภาคกระชับความร่วมมือ และจะแก้ไขข้อขัดแย้งต่างเหตุด้วยผล ก็มักจะเข้ามาแทรกแซง จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ประเทศอาเซียนตระหนักว่า ปัญหาในภูมิภาคต้องให้ประเทศในภูมิภาคแก้ไขเองโดยผ่านการเจรจา การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน-อาเซียนที่จัดขึ้นที่กรุงเวียงจันทน์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ หลังจากการประชุมครั้งนี้ จีนและอาเซียนต่างตระหนักว่า ต้องกำกุญแจการแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้ไว้ในมือของตน ต้องกลับสู่หนทางการปฏิบัติตามปฎิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ หากให้ประเทศนอกภูมิภาคเข้ามาแทรกแซง ไม่เพียงแต่ไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทเท่านั้น หากยังจะทำให้ปัญาและข้อขัดแย้งต่างๆ บานปลายออกไปอีกด้วย การประชุมครั้งนี้ มีเพียงผู้นำจากสองประเทศนอกภูมิภาคเท่านั้นที่ยังคงยุให้เกิดความขัดแย้งด้วยปัญหาทะเลจีนใต้ ยังคงนำเรื่องการพิพากษาการฟ้องร้องข้อขัดแย้งในทะเลจีนใต้มาพูด อันที่จริง เรื่องการพิพากษาคดีทะเลจีนใต้จบไปแล้วหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศจีน-อาเซียนเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมา จีนหวังว่า ประเทศที่เกี่ยวข้องอย่านำประเด็นเดิมๆ มาสร้างความขัดแย้งระหว่างจีนกับประเทศอาเซียน 

นายหลิว เจี้ยนหมิน ยังกล่าวว่า จากการประชุมครั้งนี้ ผู้นำที่ร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นว่า มีแต่กระชับความร่วมมือ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเท่านั้น ประเทศในเอเชียตะวันออกจึงสามารถร่วมกันรักษาสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค อีกทั้งความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจได้ ปัจจุบัน เอเชียตะวันออกยังไม่มีกลไกความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพ นี่เป็นปัญหาที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกกำลังเผชิญอยู่ ด้วยเหตุนี้ ประเทศในภูมิภาคนี้ต้องเร่งกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคง เพื่อสร้างหลักประกันการพัฒนาเศรษฐกิจ และความเจริญรุ่งเรือง การสร้างกลไกการป้องกันประเทศทวิภาค หรือพันธมิตรทางการทหาร ไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของภูมิภาคได้ ด้วยสาเหตุเหล่านี้ จีนริเริ่มแนวคิดความมั่นคงลักษณะครอบคลุมทุกด้าน ปลอดภัยทุกประเทศ และร่วมมือประสารกัน 


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น