> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Ngân hàng Công thương Trung Quốc cùng 5 cơ quan Trung Quốc và Xin-ga-po chung tay thúc đẩy hợp tác "Một vành đai, một con đường"
 Mới nhất:2016-09-20 19:32:34   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Theo Tân Hoa xã: Diễn đàn hợp tác và huy động vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ sáng kiến "Một vành đai, một con đường" do Ngân hàng Công thương Trung Quốc tổ chức, ngày 19/9 diễn ra tại Xin-ga-po, Ngân hàng Công thương Trung Quốc ký bản ghi nhớ hợp tác với 5 cơ quan Trung Quốc và Xin-ga-po, thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ "Một vành đai, một con đường".

Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Công thương Trung Quốc Dịch Hội Mãn cho biết, Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu đã phê chuẩn "Sáng kiến về liên minh kết nối cơ sở hạ tầng toàn cầu" để tăng cường điều phối tổng thể và hợp tác trong các dự án kết nối cơ sở hạ tầng, có thể dự kiến việc xây dựng cơ sở hạ tầng trên thế giới chắc chắn sẽ chào đón cơ hội mới đẩy nhanh phát triển. Ngân hàng Công thương Trung Quốc sẵn sàng cùng các doanh nghiệp liên quan tay trong tay tiến lên.