เวียดนามพิจารณาก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมเหนือ-ใต้อีกครั้ง
 การเผยแพร่:2016-10-18 17:12:38   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

หนังสือพิมพ์ไซ่ง่อนอิโคโนมิก ไทมส์รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นาย เตรียง ดินห์ สุง (Trinh Dinh DUNG) รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามลงนามเอกสาร สั่งการให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานเกี่ยวกับการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมภาคเหนือกับภาคใต้ และเสนอต่อรัฐบาลในปี 2017 เพื่อยื่นต่อรัฐสภาตรวจสอบพิจารณาในปี 2018 ส่วนงานอันดับแรกที่ต้องเร่งทำขณะนี้คือการแสวงหาเงินทุนที่พอต่อการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงฮานอย – เมืองวินห์ (vinh) และนครโฮจิมินห์ – เมืองญาจาง

ปี 2010 รัฐสภาเวียดนามลงมติไม่อนุมัติโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมภาคเหนือกับภาคใต้เวียดนาม ด้วยสาเหตุที่ต้องการเงินทุนก้อนโตถึง 56,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และขาดแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น