จีน-อาเซียนจะสร้างกลไกความร่วมรับมือกับโรคติดต่อฉุกเฉินส่วนภูมิภาค
 การเผยแพร่:2016-10-28 15:46:10   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 27 ตุลาคม มีการเปิดฟอรั่มความร่วมมือสาธารณสุขจีน-อาเซียนที่เมืองหนานหนิง เขตกว่างซี ในการประชุมความร่วมมือเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคจีน-อาเซียน ประเทศต่างๆ บรรลุซึ่งความเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับความร่วมมือส่วนภูมิภาคใน การแบ่งปันและร่วมใช้ข้อมูลสารสนเทศ ร่วมกันป้องกันและควบคุมโรค ส่งเสริมให้สร้างกลไกร่วมกันป้องกันและควบคุมโรคฉุกเฉินส่วนภูมิภาค 

ในที่ประชุม ผู้แทนจีนเสนอให้สร้างกลไกฝึกซ้อมร่วมเพื่อรับมือกับโรคติดต่อฉุกเฉิน เสริมขีดความสามารถของทีมงานในการรับมือและประสานงาน ส่งเสริมความร่วมมือด้านการติดตามและตรวจสอบโรคติดต่อในภูมิภาค สร้างกลไกความร่วมมือการติดตามและตรวจสอบโรคติดต่อในภูมิภาค โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดต่อ และเสริมขีดความสามารถในการวิจัยของห้องทดลองโรคติดต่อส่วนภูมิภาค


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ