> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Tính đến cuối năm 2015 công chức dân tộc thiểu số ở Trung Quốc đạt 765 nghìn người
 Mới nhất:2016-12-01 18:47:58   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

\

Theo Tân Hoa xã: Ngày 1/12, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện ra Sách trắng "Quyền phát triển: Quan niệm, thực tiễn và đóng góp của Trung Quốc" cho biết, tính đến cuối năm 2015, công chức dân tộc thiểu số ở Trung Quốc đã đạt 765 nghìn người, tăng gấp gần 4 lần so với năm 1978.

Sách trắng chỉ rõ, trong đội ngũ công chức cả nước, người dân tộc thiểu số chiếm 10,7%, trong đó, công chức dân tộc thiểu số từ cấp Trưởng phòng trở lên chiếm 8,3% tổng số công chức cùng cấp.

Sách trắng cho biết, chế độ tự trị khu vực dân tộc là hình thức quan trọng để các dân tộc thiểu số thực hiện quyền chính trị. Trong số 55 dân tộc thiểu số, có 44 dân tộc thiểu số thực hiện tự trị ở địa phương, dân số dân tộc thiểu số ở các khu tự trị dân tộc chiếm 71% tổng dân số dân tộc thiểu số, diện tích của các khu tự trị dân tộc chiếm 64% tổng diện tích đất đai Trung Quốc.