> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Lào khai mạc Diễn đàn Băng thông rộng quốc gia lần thứ nhất
 Mới nhất:2016-12-01 18:49:56   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

\

Diễn đàn Băng thông rộng quốc gia Lào lần thứ nhất ngày 30/11 khai mạc tại Thủ đô Viêng Chăn. Diễn đàn lần này do Bộ Bưu chính-Viễn thông Lào và Công ty Hoa Vi phối hợp tổ chức, tại diễn đàn, hai bên phối hợp công bố "Sách trắng Quy hoạch 10 năm về ICT quốc gia Lào", cung cấp kiến nghị quy hoạch thực tế cho xây dựng cơ sở hạ tầng ICT như băng thông rộng quốc gia của Lào.

Bộ trưởng Bưu chính-Viễn thông Lào Kôm-ma-xịt phát biểu tại diễn đàn cho biết, diễn đàn lần này sẽ cung cấp mặt bằng cho quốc tế, khu vực và Lào tiến hành giao lưu kinh nghiệm, công nghệ và chính sách liên quan về băng thông rộng. Diễn đàn nhằm thúc đẩy phát triển bền vững băng thông rộng của Lào, hội nhập với khu vực và quốc tế, bảo đảm cho nhân dân Lào được chia sẻ công nghệ In-tơ-nét nhanh, hiệu quả, chất lượng cao và an toàn.

\