> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc: Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2017 của Trung Quốc sẽ vào khoảng 6,5%
 Mới nhất:2017-01-05 16:15:57   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Xin Hua

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 5/1, Trung tâm Nghiên cứu dự báo khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc công bố Báo cáo dự kiến về kinh tế Trung Quốc năm 2017 cho thấy, kinh tế Trung Quốc năm 2017 sẽ tăng trưởng bình ổn, dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP trong cả năm sẽ vào khoảng 6,5%.

Báo cáo dự tính, năm 2017, đầu tư tài sản cố định của Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục giữ đà ổn định trong chậm lại và phát triển theo hướng tốt trong ổn định, dự tính tốc độ tăng trưởng đầu tư trong cả năm 2017 sẽ giữ ở mức khoảng 8,5%.

Trong bối cảnh kinh tế phát triển trong "trạng thái bình thường mới", Trung Quốc đã bước vào giai đoạn quan trọng về nhu cầu tiêu dùng tiếp tục tăng, kết cấu tiêu dùng được đẩy nhanh nâng cấp, vai trò của tiêu dùng trong thúc đẩy kinh tế tăng rõ rệt. Năm 2017, chi tiêu cho tiêu dùng của Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục giữ đà tăng trưởng.