จัดพิธีเปิดงานก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีนที่กรุงเวียงจันทน์
 การเผยแพร่:2017-01-12 14:59:05   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา มีการจัดพิธีเปิดงานก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีนที่กรุงเวียงจันทน์เมืองหลวงของลาว ผู้รับผิดชอบและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของลาวและจีนเข้าร่วมพิธี

ผู้นำสูงสุดของจีนและลาวเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันให้รัฐบาลสองประเทศร่วมมือกันทำรถไฟลาว – จีน ซึ่งนับเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เชือมต่อเครือข่ายคมนาคมระหว่างสองประเทศ อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ " 1 แถบ 1 เส้นทาง" ของจีน หลังจากทางรถไฟสายนี้สร้างแล้วเสร็จ จะทำให้โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของลาวดีขึ้นอย่างมาก มีส่วนช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ให้ความสะดวกต่อการไปมาหาสู่กันทางการค้า ผู้คน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับลาวและประเทศอื่นๆ ของอาเซียน


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น