> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Tỷ lệ đóng góp đạt 33,2%: Trung Quốc vẫn là đầu tàu số một của kinh tế thế giới
 Mới nhất:2017-01-13 20:51:24   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Xin Hua

Theo Tân Hoa xã: Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc công bố thông tin cho biết, dự kiến kinh tế Trung Quốc năm 2016 tăng 6,7%, trong khi Ngân hàng Thế giới dự báo mức tăng kinh tế thế giới chỉ khoảng 2,4%, tính theo giá USD năm 2010, tỷ lệ đóng góp của Trung Quốc trong năm 2016 cho tăng trưởng kinh tế thế giới lên tới 33,2%, vẫn đứng đầu thế giới.

Số liệu cho thấy, tính theo giá USD năm 2010, tỷ lệ đóng góp của Trung Quốc cho tăng trưởng kinh tế thế giới từ năm 2011 đến 2015 lần lượt là 28,6%, 31,7%, 32,5%, 29,7 % và 30,0%, trong khi tỷ lệ đóng góp của Mỹ lần lượt là 11,8%, 20,4%, 15,2%, 19,6% và 21,9%.

Theo dự báo của tổ chức quốc tế liên quan, năm 2016, mức tăng kinh tế của Trung Quốc là 6,7%, Mỹ 1,6%, Nhật Bản 0,6%, theo đó tỷ lệ đóng góp của ba nước cho tăng trưởng của thế giới lần lượt là 41,3%, 16,3% và 1,4%.